+menu-

header image

Refernece

Predstavljamo nekaj svojih že opravljenih del in izdelkov.

 Telefonska slušalka v slovenskih predorih za klic v sili.

Dela na Ljubljanskem Gradu. Streholvi , grajske sopnice na stolp, podporni stebri, okna itd

Ureditev hleva za prosto rejo Hotedrščica

Ureditev hleva Loški potok

Ureditev hleva v Borovnici

Prulski most čez Ljubljanico in Spomenik počivališče Vič Ljubljana

Okrogle stopnice v poslopju ZZZS Ljubljana

 Notranja ograja stopnišče v Sežani

 

Comments are closed.